Harmonogram

Pobierz w formacie PDF

Ogólnopolski Kongres Rynku Pracy
Częstochowa, 23-25 października 2013 r.

DZIEŃ I

14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników/wydanie materiałów/bufet

16.00 – 16.15 Otwarcie Kongresu

 • minister pracy i polityki społecznej – dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz (zaproszony),
 • prezydent Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk.

16.15 – 17.45 Sesja plenarna (Marek Czyż, redaktor TVP Info – prowadzący)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szansa czy zagrożenie dla publicznych służb zatrudnienia i funkcjonowania polskiego rynku pracy?

Paneliści:

 • sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – dr hab. Jacek Męcina (zaproszony),
 • członek zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Dąbrowy Górniczej – dr n. med. Zbigniew Podraza,
 • przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie – Jerzy Kędziora,
 • kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, członek Naczelnej Rady Zatrudnienia – prof. Elżbieta Kryńska,
 • zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł na Sejm RP – Stanisław Szwed.

18.30 – 20.00 Kolacja

20.30 – Teatr im. Adama Mickiewicza
Uroczyste wręczenie Diamentów Rynku Pracy
Spektakl „Być jak Kazimierz Deyna”

DZIEŃ II

9.00 – 10.30 Sesja plenarna (Marek Czyż, redaktor TVP Info – prowadzący)

Celowość zlecania zadań publicznych z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej do partnerów reprezentujących III sektor oraz przedsiębiorstwa. Firmy szkoleniowe, Agencje Pracy Tymczasowej i organizacje pozarządowe – partnerzy czy rywale Publicznych Służb Zatrudnienia i Ośrodków Pomocy Społecznej?

Wystąpienie partnerów Kongresu.

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 Sesja plenarna z udziałem przedstawiciela Minister Rozwoju Regionalnego (Marek Czyż, redaktor TVP Info – prowadzący)

Zadania Publicznych Służb Zatrudnienia i Ośrodków Pomocy Społecznej we wdrożeniu EFS w perspektywie finansowej 2014-2020. Szanse, zagrożenia, perspektywy.

Paneliści:

 • minister rozwoju regionalnego – Elżbieta Bieńkowska (zaproszona),
 • z-ca prezydenta Częstochowy, przewodniczący Krajowej Sieci Tematycznej Zatrudnienie i Integracja Społeczna – Przemysław Koperski,
 • dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku – Roland Budnik,
 • dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – dr n. hum. Ewa Karolina Flaszyńska.

12.30 – 14.00 Panele szkoleniowe

1) Powiatowe, Wojewódzkie i Naczelna Rada Zatrudnienia – czy mają rzeczywisty wpływ na kształt lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, czy to tylko „kwiatek do kożucha” samorządowej i rządowej administracji?

przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy – Jerzy Kędziora (prowadzący)

Paneliści:

 • przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Częstochowie – Grzegorz Sikorski,
 • członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach – Henryk Moskwa,
 • kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, członek Naczelnej Rady Zatrudnienia - prof. Elżbieta Kryńska,
 • dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej – Małgorzata Zawadzka.

2) Praktyczny wymiar zlecania zadań publicznych z zakresu rynku pracy i polityki społecznej do partnerów reprezentujących III sektor oraz przedsiębiorstwa

dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, Monika Kwil-Skrzypińska (prowadząca)

Paneliści:

 • dyrektor MOPS w Częstochowie, radna powiatu Częstochowskiego – Barbara Mizera,
 • dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku – Roland Budnik,
 • w-ce prezes fundacji BARKA z Poznania – Barbara Sadowska,
 • dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej – Krystyna Wyrwicka.

3) Praktyczne wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych realizowanych w ramach POKL i innych programów w obszarze rynku pracy i integracji społecznej.

przewodniczący Krajowej Sieci Tematycznej Zatrudnienie i Integracja Społeczna, z-ca prezydenta Częstochowy – Przemysław Koperski (prowadzący)

Paneliści:

 • Związek Miast Polskich – Andrzej Porawski,
 • członek Krajowej Sieci Tematycznej „Dobre Rządzenie” – Adrian Staroniek,
 • przedstawiciele Krajowej Sieci Tematycznej:
  • w-ce przewodniczący Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze „Zatrudnienie i Integracja Społeczna”, prezes Euro-Konsult z Lublina – Paweł Kotuła,
  • koordynator Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze „Zatrudnienie i Integracja Społeczna” – Paulina Chodyra.

4) Nowe zadanie Komisji Europejskiej dla Publicznych Służb Zatrudnienia. Wzmocnienie współpracy Urzędów Pracy w krajach Unii Europejskiej – aby skuteczniej walczyć z bezrobociem.

poseł Parlamentu Europejskiego – Małgorzata Handzlik (prowadząca)

Paneliści:

 • dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – Grażyna Klamek,
 • przedstawiciel z Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) w Niemczech (Szkoła Wyższa Krajowego Urzędu Pracy) – prof. dr Bernd-Joachim Ertelt,
 • ekspert Związku Powiatów Polskich – Jarosław Komża.

14.00 – 15.00 Lunch

15.00 – 16.30 Sesja plenarna (Marek Czyż, redaktor TVP Info – prowadzący)

Perspektywy rozwoju krajowego rynku pracy w latach 2014-2020

Paneliści:

 • kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, członek Naczelnej Rady Zatrudnienia - prof. Elżbieta Kryńska,
 • sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – dr hab. Jacek Męcina (zaproszony),
 • przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Częstochowie – Grzegorz Sikorski,
 • wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej – dr Andrzej Ziomek,
 • ekspert Związku Powiatów Polskich – Jarosław Komża.

17.00 – 18.30 Zwiedzanie
Jasnej Góry/Muzeum Górnictwa Rud Żelaza/Muzeum Zdzisława Beksińskiego/Park Miniatur Sakralnych (opcja do wyboru dla chętnych)

19.00 – 22.00 Kolacja

DZIEŃ III

9.00 – 10.00 Warsztaty szkoleniowe

Jak ulepszyć współpracę na linii Urząd Pracy-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej?

w-ce dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie – Lech Antkowiak (prowadzący).

10.00 – 11.00 Warsztaty szkoleniowe

Bezpieczne gromadzenie, gospodarowanie i przekazywanie danych klientów pomiędzy Powiatowymi Urzędami Pracy i Ośrodkami Pomocy Społecznej. Jak skutecznie chronić dane osobowe?

sekretarz stanu, w-ce dyrektor Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie – Andrzej Lewiński (prowadzący).

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa/bufet

11.30 – 12.30 Sesja plenarna (Marek Czyż, redaktor TVP Info – prowadzący)

Podsumowanie Kongresu/wręczenie podziękowań

 • przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy – Jerzy Kędziora,
 • prezes Stowarzyszenia „Edukacja-Praca-Przedsiębiorczość” – Daniel Dziewit,
 • prezydent Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk.